Bandbox (gevechtsleiding)

Op Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) is de gevechts- en verkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht gevestigd. AOCS NM bewaakt en coördineert de verdediging van het luchtruim van Nederland en de NAVO. Ook beveiligt het station militair en civiel luchtverkeer in een aantal gebieden. Over de gevechtsleiding (ook wel 'Bandbox' genaamd) is helaas weinig bekend, omdat dit een zeer geheime positie is.

Vanuit het AOCS worden verschillende militaire handelingen met betrekking tot de luchtmacht geregeld, beide worden hieronder verder uitgelegd:

  • Dogfights in de TRA's.
  • QRA's.

Dogfights in de TRA's

In het noorden van Nederland, boven de Noordzee, is een speciaal gebied ingericht voor militaire activiteiten. Deze gebieden (TRA's, Temporary Reserved Area's) zijn niet altijd open, en moeten op basis van militaire activiteit worden geopend door de verkeersleiding. In de TRA's kunnen verschillende oefeningen worden uitgevoerd, één daarvan is een Dogfight, een gesimuleerde achtervolging/gevecht in de lucht.

Laat duidelijk zijn dat gevechtssimulaties op IVAO verboden zijn, trainingen mogen uiteraard wel plaatsvinden.

Dogfights worden altijd uitgevoerd door minimaal twee F-16's, één vijand, één normale F-16. Tijdens activiteiten in de TRA's staat of vliegt er een heli van de kustwacht in of nabij het gebied om bij ongevallen snel vliegers uit het water te kunnen halen. Tijdens de oefeningen worden de rollen tussen de twee vliegers gewisseld. Bandbox (de gevechtsleiding) voorziet de F-16 van informatie over zijn vijand in de vorm van richting, afstand en hoogte.

Een stukje voorbeeld R/T is hieronder te lezen:

 • Bandbox: DIANA1 fighter, DIANA2 target.
 • DIANA1: Fighter, DIANA1.
 • DIANA2: Target, DIANA2.
 • Bandbox: DIANA1, Target at your BRA 250, 25, 27.000, F-16.
 • DIANA1: 250, 25, 27.000, DIANA1.
 • Bandbox: DIANA1, confirm weapons save?
 • DIANA1: Affirmative weapons save, DIANA1.
 • DIANA1: Tally targetted, DIANA1.
 • Bandbox: DIANA1, terminate, terminate, turn left/right heading ***. DIANA1 Target, DIANA2 fighter.

Alvorens de Dogfight begint, wordt er door Bandbox de rol aan de vlieger medegedeeld, Fighter staat voor het 'aanvallende vliegtuig', Target voor 'de vijand'. Er wordt tijdens het begeleiden van de kist naar het target gepraat door middel van 'BRA control' voluit Bearing Range Altitude Control (Richting, Afstand, Hoogte). Hierdoor is de vlieger in een paar woorden op de hoogte van waar de vijand zich bevind. De vlieger houdt op zijn beurt de radar in zijn kist in de gaten en benaderd de kist. Tijdens de Dogfight kan er meerdere keren gevraagd worden aan de vlieger of de wapens (raketten en 20mm kanon) in een veilige toestand zijn. Dit wordt alleen tijdens een training gedaan om zeker te zijn dat de vlieger 'de vijand' niet per ongeluk neer zou kunnen halen. Wanneer de vlieger visueel contact heeft met de vijand en achter hem zit meldt hij 'Tally targetted'. Nadat de fighter zijn target succesvol heeft benaderd, wordt er door op initiatief van de gevechtsleiding van rol gewisseld. Na de training kunnen de F-16's afzonderlijk of in formatie terug keren naar hun basis.

QRA's

Vanuit het AOCS worden ook zogenaamde 'QRA's' gecoördineerd. Deze Quick Reaction Alerts worden uitgevoerd wanneer een vliegtuig door wat voor reden dan ook voor een langere periode geen contact heeft met de ATC. Een tweetal F-16's worden dan de lucht in gestuurd om deze kist te benaderen (intercepten). Deze kisten met piloot en crewchief staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar klaar om in dit soort gevallen uit te rukken en actie te ondernemen wanneer nodig. De QRA's worden uitgevoerd vanaf Leeuwarden (EHLW).

Er zijn verschillende soorten statussen tijdens een QRA voorkomen:

 • Status A: Scramble met hoge nood, verdacht of contact loos vliegtuig in (Nederlands) luchtruim.
 • Status D: F-16's blijven draaien en moeten wachten op verdere instructies.
 • Status T: Oefen scramble, deze wordt weleens uitgevoerd ter oefening van een echte scramble (QRA) of andere zinvolle oefeningen (zoals Dogfights of Vliehors schiet oefeningen).
 • Status F: F-16's kunnen afsluiten (en terug naar Shelter), contact met 'target' is hersteld.

QR's worden altijd gevlogen onder een speciaal callsign. Deze callsigns beginnen met 'AJ' (Alpha Juliet) en volgen door de laatste 2 cijfers van de registratie van de kist. Beide kisten krijgen een apart 'AJ**' callsign, maar worden in de lucht aangesproken met het callsign van de leader. Wanneer er uitgerukt moet worden gaan de kisten altijd eerst naar de frequentie van Bandbox om de missie details aan te horen, waarna ze terug gaan naar de lokale ATC tot het moment van airborne zijn. Hierna schakelen ze terug naar Bandbox voor het begeleiden naar het contactloze verkeer.

Een stukje voorbeeld R/T hieronder:

 • AJ44: Bandbox, AJ44 and AJ02, checking in.
 • Bandbox: AJ44, Alpha-Scramble, two times F-16, Alpha-Scramble. Target currently overhead Amsterdam, FL320, destinations London Heathrow.
 • AJ44: Copied, Alpha-Scramble, AJ44.
 • ...
 • AJ44: Bandbox, AJ44, passing FL040 for FL190, heading 240, radiocheck.
 • Bandbox: AJ44, this is Bandbox, read you loud and clear. How me?
 • AJ44: Read you loud and clear as well, AJ44.
 • Bandbox: AJ44, Positive contact, positive control service. Climb Angels 32. Lost comm aircraft bulls eye 180, 75, 32.000ft, track 250.
 • AJ44: 180, 75 at 32.000, AJ44.
 • Bandbox: AJ44, report passing Angels 25.
 • AJ44: Passing Angels 25, for 32.
 • Bandbox: AJ44, cleared supersonic.
 • AJ44: Cleared supersonic, AJ44.
 • ...
 • AJ44: Bandbox, AJ44, picture?
 • Bandbox: AJ44, lost comm aircraft, 240, 50 at 32.000ft., track 230.
 • Bandbox: AJ44, Your mission is interrogation, group bulls eye 240, 15, 32.000ft., Bogey.
 • AJ44: 240, 15, 32.000ft, AJ44.
 • Bandbox: AJ44, confirm weapons save.
 • AJ44: Weapons save, tally targeted.
 • Bandbox: AJ44, cleared to close with the target. Bandbox requests type, detail markings, any abnormalities.
 • AJ44: Bandbox, Request own ship maneuvering for the AJ44 and 02.
 • Bandbox: Bandbox, cleared.
 • AJ44: The bogey aircraft is a two-engine aircraft white belly, blue tail. Registration D-AIPA. No abnormalities. AJ44 is closing in to the cockpit.
 • Bandbox: Bandbox, cleared.
 • ...
 • AJ44: (Dit gedeelte kan worden uitgevoerd op de frequentie in het geval van een Tango-Scramble of via 121.500 Guard tekst frequentie in het geval van een Alpha-Scramble).
 • D-AIPA, this is the Netherlands Air Defense on VHF Guard. You have been intercepted. Please respond on VHF guard or contact Amsterdam Radar on 125.750.
 • Bandbox: AJ44, Alpha-Scramble is cancelled. Comms are re-established, stand-by for further details.

Nadat de communicatie is herstelt, kunnen de F-16's terug naar hun basis (RTB, Return To Base) of kan de Alpha-Scramble worden omgezet in een oefening (Tango-Scramble). De militaire R/T in het geval van een QRA is heel anders dan het civiele gedeelte.

Hieronder de uitleg voor verschillende termen:

 • Two times F-16: Dit betekend kortweg dat er twee F-16's nodig zijn voor deze scramble.
 • Positive contact, positive control service: Kortweg betekend dit dat Bandbox de twee F-16's op zijn radar heeft, en er klaar voor is de twee naar het doel te begeleiden.
 • Bulls eye: Hiermee wordt de positie van het contactloze vliegtuig aangegeven.
 • Angels: Dit is een militaire terminologie voor de hoogte. Angels wordt voor de militaire kisten gebruikt, FL's en ft.'s voor de te intercepten kist. 'Angels' wordt gevolgt door twee cijfers, bijvoorbeeld: FL100 > Angels 10. FL320 > Angels 32.
 • Picture: Hiermee kan de F-16 piloot de status en positie van het contactloze vliegtuig bij de gevechtsleiding opvragen.
 • Interrogation: Simpelweg een onderzoek plegen op afstand. Hierbij hoort ook het doorgeven van de informatie welke de gevechtsleiding heeft gevraagd.
 • Bogey: Ander woord voor Target (doel, contact loos vliegtuig).
 • Cleared to close: De F-16 piloten mogen dichtbij het vliegtuig gaan hangen om details op te nemen, of om visueel contact met de cockpit te krijgen.

Gevechtsleiding op IVAO

Op IVAO kunnen Dogfights en QRA's worden gesimuleerd, zolang het geen oorlogssimulatie karakter heeft. IVAO-NL kent EHML_CTR als Bandbox positie. Alle QRA's en Dogfights worden in volgorde door Bandbox(EHML) of Dutchmil (EHMC) of Amsterdam Radar (EHAA) begeleid.

Wees zeker wanneer je als controller en piloot een QRA uitvoert, de piloot welke je gaat intercepten hiervan ook op de hoogte is en heeft toegestemd (algemene IVAO regel).