Air to ground

Air to Ground (A/G) is het aanvallen van objecten op de grond vanuit de lucht. Helaas geeft MSFS deze ondersteuning (nog) niet. Het is ook niet toegestaan om installaties te vernielen of oorlog te simuleren op het IVAO netwerk. Maar je kunt het altijd wel simuleren op de daarvoor bestemde plekken.

Vliehors range "Cornfield"

Binnen onze FIR is er een plek waar A/G operaties mogen worden geoefend. Dit is de Vliehors range "Cornfield" op het zuidelijke deel van het Wadden eiland Vlieland . A/G aanvallen vinden plaats vanaf diverse hoogtes. Deze zijn onder verdeeld in:
 • Low level
 • Medium level
 • High level
De medium en high level aanvallen vinden plaats onder een hoek tussen 30 en 80 (nose down uiteraard) Op de range staan diverse oefen doelen, welke ieder weer zijn eigen doel hebben.
 • Strafe (boordkanon)
 • Strike (bommen)
 • Multipurpose (bommen)
 • Inert (boordkanon en raketten)
De range ligt geheel in het midden van de restricted area 4 (EH-R4) (LINK VINVULLEN) De R-4 is verdeeld in EH-R4A, 4B, 4C en 4D
 • EHR-4A het gebied waarin de manoeuvres worden gedaan voor een nieuwe aanval op een van de doelen.
 • EHR-4B het aankomst en vertrek gebied door vliegtuigen van/naar de range.
 • EHR-4C het aankomst en vertrek gebied door vliegtuigen van/naar de range
 • EHR-4D een extra gebied om manoeuvres mogelijk te maken voor het multipurpose doel.
Om de range binnen te vliegen moet dit gebeuren vanaf 1 van de2 specifieke punten, die ook wel entry point wordt genoemd. "Delta" punt ligt ten midden van de afsluitdijk, en word daarom ook wel "Dyke" genoemd ivp Delta. "November" punt ligt ten noorden van de range.

Procedures

Piloten dienen de range aan te vliegen op een van de boven genoemde punten. Zij dienen dit te melden bij ATC. Bij IVAO is het mogelijk om als "vuurleider" de positie van Vlieland tower te bezetten. Dit mag echter alleen tijdens een event, of als er van te voren afgesproken verkeer naar de range toe komt. De juiste manier van inloggen is EHVL_TWR op 122.100. Er vanuit gaande dat EHVL_TWR bezet wordt, dient Dutchmil de piloten een handover te geven naar Vlieland tower. Bij het eerste contact met Vlieland dient de piloot in de juiste volgorde het volgende door te geven aan de controller van Vlieland.
 • Callsign
 • Miles out / position
 • Entry point
 • Request to enter
ATC zal hierop reageren, en de QHN doorgeven. Daarna moet ATC vertellen aan de piloot of deze de range mag benaderen. De piloot dient uiteraard een readback te geven aan de controller. Wanneer de piloot toestemming heeft om de range te mogen aanvliegen, dient deze de controller zijn intenties te vertellen. Deze intenties worden "events" genoemd. Dit houdt in dat je de controller verteldt wat je gaat doen, en welke doelen je gesimuleerd wilt benaderen. De controller zal hierop de genoemde events als zijnde OK geven, en meld dat de piloot zijn dingen kan gaan doen. De events kunnen weer worden verdeeld in hot en dry - Hot wil zeggen daadwerkelijk iets af gooien/schieten - Dry wil zeggen dat alleen de run geoefend word. Wanneer de pillot zijn 1e run maakt, meld deze dit ook aan de controller. Bij elke nieuw run, meld de piloot dit weer. De controller zal dan simpel zeggen "clear to proceed" Aan het einde van oefening, moet er volgende de SID gevlogen worden vanaf Vlieland. Deze SID's kun je vinden onder menu chats -> airports