NL-TD Algemene Voorwaarden

De Nederlandse TD Algemene Voorwaarden zijn een toevoeging op de HQ-TD Policy. Tijdens het aanvragen van een training of examen ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

A1. Training Management System (TMS)

Het Nederlandse Training Departement maakt gebruik van het Training Management System (TMS). Het TMS is uitsluitend ontwikkeld voor de Nederlandse Divisie. De data in het TMS is dus ook alleen beschikbaar voor de leden van het Nederlandse Training Departement.

 

A2. Trainingen

Alhoewel IVAO HQ-TD een eigen Training System heeft ontwikkeld kiest de Nederlandse Divisie er toch voor om een eigen systeem te gebruiken zoals eerder vermeld (A1). Trainingen die toch worden aangevraagd via het HQ Training System worden handmatig overgeplaatst naar het Nederlandse TMS.

 

A3. PreChecks

De Nederlandse Divisie kent naast de ATC Examens ook de ATC PreChecks. Een PreCheck is een voorbereiding op een examen en moet met succes worden afgerond voordat er een ATC examen aangevraagd kan worden.

De PreChecks kunnen aangevraagd worden via het TMS en zijn beschikbaar voor de ADC en APC rating.

A3.1 ADC PreCheck

De ADC PreCheck is verplicht onderdeel van het Aerodrome Controller traject, en moet met succes worden afgerond alvorens er een Praktisch ADC Examen aangevraagd kan worden.

De ADC PreCheck kan afgenomen worden op de volgende velden:

- EHBK
- EHEH
- EHGG
- EHRD

Meer informatie over de ADC PreCheck is te vinden in de ADC PreCheck Briefing.

A3.1 APC PreCheck

De APC PreCheck is verplicht onderdeel van het Approach Controller traject, en moet met succes worden afgerond alvorens er een Praktisch APC Examen aangevraagd kan worden.

De APC PreCheck kan afgenomen worden op de volgende velden (op HAL):

- EHBK
- EHEH
- EHGG
- EHRD

Meer informatie over de APC PreCheck is te vinden in de APC PreCheck Briefing.

 

A4 Examens

A4.1 ATC Examens

Binnen de Nederlandse Divisie worden de examens op de volgende velden afgenomen:

-          ADC=EHAM_TWR

-          APC=EHAM_APP

-          ACC=EHAA_CTR

Op alle examens zijn de HQ-TD Richtlijnen van toepassing.

A4.2 Pilot Examens

Op alle examens zijn de HQ-TD Richtlijnen van toepassing.

A4.3 Observeren tijdens examens

Binnen de Nederlandse Divisie is het toegestaan een examen te observeren ter eigen kennisgeving en leering. Om deze reden wijkt het Nederlandse Training Departement iets uit van de regels die vastgesteld zijn door HQ-TD.

Een Examenkandidaat geeft automatisch toestemming voor het observeren tijdens examens. Wel hebben de Examinator en de Examenkandidaat ten alle tijden het recht om deze toestemming in te trekken. (m.u.v. de Leden van het Nederlandse Training Departement).

Deze regel is ook van toepassing voor trainingen en prechecks.


A5 Guest Controller Approval (GCA)

De Nederlandse Divisie doet mee aan het GCA programma volgends de IVAO R&R 5.1.7.

Ieder buitenlands lid die wilt controllen op een van de posities binnen het Nederlandse FIR moet een GCA hebben.

De regels en procedures voor het halen of het behouden van een GCA zijn te vinden in de GCA Richtlijnen.