Algemene informatie

De communicatie tussen verkeersleiders en piloten gebeurt in het Nederlandse luchtruim altijd in het Engels - dit is de hoofdtaal gebruikt door ICAO. Andere landen zoals Frankrijk, Spanje en Brazilié gebruikten ook andere talen (resp. Frans, Spaans en Portugees) maar aangezien iedereen Aviation English moet beheersen gaan we hier van uit in komende hoofdstukken.

Frequenties

In de luchtvaart worden verschillende soorten frequenties gebruikt voor de communicatie (HF, VHF en UHF). De meeste communicatie gebeurt op de VHF frequenties en dit zijn de frequenties van 118MHz tot 137MHz. Frequenties van 108MHz tot 118MHz worden gebruikt voor VOR's en ILS'en. HF frequenties worden in de echte luchtvaart gebruikt voor onder andere communicatie in de NAT's en UHF wordt gebruikt bij de militairen.

NAVO Spellings Alfabet

He NAVO spellings alfabet wordt in de communicatie gebruikt om duidelijk letters en cijfers op de frequentie te spellen zonder dat er twijfel kan zijn over wat de verzender van het bericht bedoeld (ongeacht de moedertaal van de verzender): De klemtoon ligt op de onderlijnde lettergreep

LetterUitspraakLetterUitspraak
AAlphaNNovember
BBravoOOscar
CCharliePPapa
DDeltaQQuebec
EEchoRRomeo
FFoxtrotSSierra
GGolfTTango
HHotelUUniform
IIndiaVVictor
JJulietWWhiskey
KKiloXX-ray
LLimaYYankee
MMikeZZulu

CijferUitspraak
1Wun
2Two
3Tree
4Fower
5Five
6Six
7Seven
8Eight
9Niner
0Zero

De Readback

De readback is een zeer belangrijk onderdeel in de communicatie. Door middel van een correcte readback weet de verzender dat de ontvanger het bericht goed heeft ontvangen en het bericht ook correct begrijpt. Als er een fout in de readback zit, kan deze fout opgepakt worden en zo voorkom je dat er later fouten gemaakt worden. Bij een readback is het de bedoeling dat de ontvanger van het bericht alle belangrijke informatie terugleest in de zelfde manier als dat het ontvangen is (zelfde volgorde). Instructies die altijd teruggelezen moeten worden zijn:

 • runway-in-use,
 • altimeter settings,
 • squawk codes,
 • level instructions,
 • heading and speed instructions,
 • transition levels
 • EAT

Kort door de bocht: ATC instructies en klaringen: teruglezen ATC informatie: niet terug lezen of hoog uit bevestigen met "roger" Komende pagina's komen een aantal voorbeelden naar voren en daar moet je maar eens op letten welke onderdelen wel en niet teruggelezen worden.


Readability scale

In de luchtvaart is het belangrijk dat de communicatie helder en duidelijk kan verlopen. Voor de aanvang van een vlucht kan daarom ook een radio check worden aangevraagd bij ATC. De volgende schaal wordt gebruikt om aan te geven hoe goed of slecht iemand te verstaan is.

SchaalVerstaanbaarheid
1Unreadable (Onverstaanbaar)
2Readable now and then (Zo nu en dan te verstaan)
3Readable but with difficulty (Moeilijk te verstaan)
4Readable (Verstaanbaar)
5Perfectly readable (Goed verstaanbaar)

Een radio check aanvraag bestaat uit het volgende:

 • De identificate van het station dat wordt opgeroepen
 • De identificatie van het vliegtuig
 • De woorden "Radio Check"
 • De frequentie in gebruik

Schiphol Delivery, PHJOP, Radio check, 121.975
PHJOP, read you 5