Richtlijnen

Algemeen

Het doel van dit document is er voor te zorgen dat de kwaliteit van de geleverde service constant gewaarborgd is. Tevens helpt dit document voorkomen dat een controller overspoeld raakt met informatie.

Het is verplicht voor alle IVAO gebruikers die een EH* positie bezetten om deze richtlijnen te volgen. Gebruikers die zich niet aan deze richtlijnen houden kan gevraagd worden hun positie te sluiten.

De richtlijnen

 1. Actieve controllers dienen alle functies van IvAc te kunnen gebruiken, en dienen de handleiding aandachtig doorgelezen te hebben. 

 2. Alle controllers dienen hun ATIS bij te houden met de volgende informatie:
  - Naam van de positie (volledige naam, niet de ICAO code. bijv. 'Schiphol Tower', niet EHAM_A_TWR)
  - Voice kanaal (indien toepasbaar)
  - Weers- en baaninformatie / TA/TL (indien toepasbaar)
  - Geen onnodige informatie in de remarks

 3. De taal voor de luchtvaart in de EHAA-FIR is Engels, en dient als enige gebruikt te worden

 4. Alle controllers dienen standaard ICAO phraseologie te gebruiken

 5. Indien beschikbaar dienen controllers de betreffende luchthavenprocedures te lezen en te begrijpen voordat men inlogt. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met ATC Operations (AOC/AOAC/EHAA-FIR chief)

 6. Controllers dienen alle betreffende kaarten beschikbaar te hebben tijdens een sessie (voor radarcontrollers kan dit flink veel zijn). Een samenvatting van alle kaarten kan gevonden worden in de quickviews van de EHAA-FIR.

 7. Controllers dienen correct gebruik te maken van de labels in IvAc voordat een vliegtuig wordt overgedragen aan de volgende sector.

Als toevoeging aan de bovenstaande regels dienen controllers zich te houden aan de eisen die gesteld worden in de SOPs (Standard Operating Procedures) van een bepaalde positie.

Bezoekende controllers

De Nederlandse Divisie verwelkomt alle controllers van alle andere divisies om te controllen in de EHAA-FIR, maar hier is wel een GCA (Guest Controller Approval) voor benodigd. Bezoek voor de betreffende regels en richtlijnen ons Training Management System.