Divisie transfer

Onze divisie staat open voor nieuwe leden die graag vanuit een andere divisie willen verhuizen naar de onze. Hieraan zitten wel enkele restricties, welke opgelegd zijn door IVAO HQ en/of NL HQ. Voor elke transfer geldt het volgende 4-stappenplan:

1. Het aanvragen van de divisie transfer

De divisie transfer dient door het lid aangevraagd te worden volgens de door HQ vastgestelde procedure. Deze is te vinden op het forum. In speciale gevallen kan er afgeweken worden van de 12-maanden eis, dit ter beoordeling van NL HQ en HQ Membership Department. Nadat door het lid op correcte wijze de aanvraag is gestart zal de rest van de procedure afgehandeld worden.

2. Motivatie

Bij iedere transfer bekijkt NL-HQ de motivatie van de transfer, mocht deze motivatie onvoldoende grond hebben of niet aanwezig zijn zal de transfer afgekeurd worden.

3. Background-check

Door NL HQ zal een zogenaamde background-check worden uitgevoerd op het profiel van het lid dat de transfer aanvraagt. Hierbij hanteren we de eis dat er in het laatste half jaar voorafgaand aan de aanvraag geen suspensie van 24 uur of meer mag voorkomen op het profiel. Indien dit wel het geval is zal de aanvraag worden afgewezen. Mochten er andere suspensies op het profiel voorkomen beoordeelt NL-HQ of gezien de hoeveelheid en/of gebeurtenissen dit acceptabel is voor een transfer.

4. ATC ratings behaald in het buitenland

Wanneer een lid zijn laatste ATC rating van ADC of hoger heeft behaald in het buitenland zal door het NL Trainings Department een checkout plaatsvinden om de kwaliteiten van de rating te bevestigen. Deze checkout zal plaatsvinden op een door NL HQ of NL Trainings Department aan te wijzen luchthaven en positie. Indien deze checkout met positief gevolg wordt afgesloten kan het lid verhuizen naar onze divisie. Mocht de checkout onverhoopt negatief eindigen dan heeft het lid de mogelijkheid om de divisie transfer terug te trekken óf de betreffende rating in te leveren. In het laatste geval begint artikel 4 van deze procedure opnieuw.