Examen informatie

Examenprocedures en Ratings

De structuur van een piloten en/of een ATC examen is hetzelfde. Het eerste examen zal je softwarekennis testen. De ATC client IvAc voor Advanced ATC Trainee (AS3) en/of de pilot client IvAp voor Advanced Flight Student (FS3). Het theorie examen bestaat uit 20 multiple-choice vragen. Voor het examen krijg je maximaal 45 minuten de tijd.

Het examen kun je pas na 2 weken na aanmelding op IVAO aanvragen. Verder dien je minimaal 25 ATC of vlieguren te hebben. (Afhankelijk van het type examen)

Na het behalen van je AS3/FS3 rating kun je verder gaan met de Aerodrome Controller (ADC) en/of Private Pilot (PP) rating. Daarna zullen ook hogere ratings beschikbaar zijn.

Alle “advanced” ratings (Begint bij ADC/PP) dien je een theoretisch en praktisch examen met succes afgerond te hebben. Beide examens zullen worden beoordeeld op een schaal van 0 t/m 100. Om te slagen voor een theoretisch of praktisch examen die je minimaal een score van 75/100 te halen. “Advanced” ratings zijn alleen beschikbaar voor leden van actieve divisies.

Vanaf de start van een examen zal de examinator examineren namens het HQ-Training Departement. De examinator dient daardoor te voldoen aan de HQ gestelde eisen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden door HQ-TD.

Voor een gedetailleerd overzicht van de IVAO ratingeisen kun je de ATC en of de Pilot rating pagina bekijken.

Onthoud dat de onderstaande eisen altijd van toepassing zijn:

 • Het minimale ATC en/of vlieguren hebben behaald dat door IVAO HQ-TD is vastgesteld. (Afhankelijk van het type examen)
 • De examens kunnen alleen op de vastgestelde volgorde aangevraagd worden.
 • In sommige gevallen dien je een korte periode te wachten voordat je een nieuw examen kan aanvragen:
  • Geen tussenperiode bij het aanvragen van een praktisch examen van dezelfde rating.
  • 15 dagen voor examens die een score hebben tussen de 51/100 en 74/100 (50/100 en 70/100 voor theoretische examens).
  • 30 dagen voor examens die een score hebben tussen de 1/100 en 50/100 (5/100 en 45/100 voor theoretische examens).
  • 90 dagen voor examens die een score hebben van 0/100.
  • 60 dagen na het behalen van een praktisch examen. (Nieuwe rating)

 

Theoretische Examens

Een theoretisch examen kan aangevraagd worden via de “exam-status” pagina. De knop voor het aanvragen zal zichtbaar worden zodra er voldaan word aan de eisen.

Alle theoretische examens bestaan uit 20 willekeurige multiple-choice vragen (MCQ). Alle vragen zijn gebaseerd op de ICAO/JAR OPS Richtlijnen tenzij anders vermeld in de vraag. Elke vraag bevat 3 tot 5 antwoorden waarvan er maar één juist is. De duur van het examen is maximaal 45 minuten. Als het examen niet binnen de 45 minuten is ingeleverd, zal het examen automatisch een negatief resultaat weergeven. Om te kunnen slagen dien je minimaal een score van 75/100 te halen. (15 correcte antwoorden)

Tip: Sla het examen op na het beantwoorden van vraag. Hiermee zorg je ervoor dat je antwoorden worden opgeslagen. Mocht je dan over de 45 komen, dan heb je in ieder geval een back-up.

Het systeem kan geen examens resetten. Het Training Department zal daarom ook alle verzoeken tot het resetten van theoretische examens weigeren.

Zodra het resultaat is uitgegeven, kan het examen altijd geopend worden voor een evaluatie, mits het de score hoger is dan 50/100.

 

Praktische Examens

1 – ALGEMENE INFORMATIE

Een praktisch examen kan aangevraagd worden via de “exam-status” pagina. De knop voor het aanvragen zal zichtbaar worden zodra er voldaan word aan de eisen.

In sommige gevallen zal het systeem je aanvraag automatisch weigeren omdat je al een examen hebt staan. In dat geval dien je de volgende stappen te volgen:

 • Ga naar je persoonlijke IVAO pagina.
 • Klik op “My personal details”.
 • Klik op het examennummer van welke de status op “Created” staat. Door vervolgens op “Take exam” te klikken, kun je weer verder met het examen.

Als je ooit een examen hebt laten annuleren, dan dien je een e-mail te sturen naar TD/TAD Deze mail moet je VID en het examennummer van de geannuleerde examen bevatten.

Om een praktisch examen aan te kunnen vragen dien je lid te zijn van een actieve IVAO (mini) divisie. Als je lid bent van een inactieve divisie kun een aanvraag doen voor een “Rating Transfer” (R&R M3).

Na de aanvraag zal je examen toegewezen worden aan een examinator (DIR/ADIR, TC/TAC of TAx) van je divisie met de juiste rating.

Zodra er geen beschikbare examinators zijn in een divisie zal de TD en/of TAD het examen handmatig toewijzen aan een HQ-Examinator (Meestal een SRTA, of een examinator van een andere divisie).

Controleer voor het aanvragen altijd het IVAO geregistreerde e-mailadres daar waar dat de enige mogelijk is voor de examinator om contact met je op te nemen. Het e-mailadres kun je controleren via je “personal details”-pagina. Als het e-mailadres gewijzigd moet worden dien je een e-mail te sturen naar het HQ-Membership Departement.

In het opmerkingenveld bij de examenaanvraag kun je belangrijke informatie invullen over de beschikbaarheid. Voorkeuren voor examinatoren horen hier niet thuis, deze zullen ook niet bekeken worden.

Praktische examens dienen binnen 1 maand na de aanvraag afgenomen te worden. Een slechte beschikbaarheid kan ervoor zorgen dat het examen geannuleerd wordt.

Lees voor het aanvragen van het examen altijd naar de procedures van het Training Departement van de divisie. Een divisie mag namelijk speciale eisten stellen voor examens.

 

2 – ATC EN PILOTEN EXAMEN BRIEFING

Lees voordat je een examen aanvraagt altijd de examen briefing door. In de examen briefing staat alle informatie die kunt vinden voor een examen.

 

3 – EVALUATIE EN VALIDATIE

Het examen zal worden geëvalueerd door een examinator die voldoet aan de IVAO HQ gestelde criteria.

Het examen zal tijdens de debriefing nabesproken worden. Ook zal de examinator een samenvatting maken van het examen. Deze samenvatting kan altijd teruggelezen worden.

Na de evaluatie van het examen, zal de examinator het examen-rapport opsturen naar HQ-TD. Het examen zal vervolgens toegewezen worden aan een validator. De validator dient het examen binnen 48 uur na toewijzing te valideren. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je contact opnemen met je examinator. Hij of zij zal het verder uitzoeken.

Het is belangrijk om te weten dat het resultaat pas definitief is zodra het examen is gevalideerd door een validator. Na het behalen van een positief resultaat zal de rating binnen 24 uur worden aangepast.

 

4 – SPECIALE PROCEDURES VOOR EXAMENS VAN STAFLEDEN

Alle stafexamens dienen verplicht geobserveerd te worden door een co-examinator. De co-examinator dient te voldoen aan de HQ-TD gestelde eisen en mag ook van een andere divisie zijn.

Het HQ-TD heeft altijd het recht om een andere co-examinator toe te wijzen.

Een stafexamen dient minimaal 7 dagen voorafgaand het examen aangekondigd te worden bij HQ-TD.

HQ-TD zal een approval-nummer toewijzen die aanwezig moet zijn het examen-rapport. Examens zonder approval-nummer zullen worden afgewezen tijdens de validatie.

 

5 – OBSERVATIE VAN PRAKTISCHE EXAMENS

Aanwezige observers dienen zich aan de volgende regels te houden.

 1. Alle stafleden van de divisie die mee willen luisteren dienen toestemming te krijgen van de kandidaat en de examinator.
 2. Een examen kan alleen geobserveerd worden als de kandidaat en de examinator toestemming geven.
 3. De co-examinator heeft dezelfde rechten als de main-examinator.
 4. Observatie van non T-Stafleden is niet toegestaan als ze de rating van het examen niet bezitten.
 5. Observatie van T-Stafleden uit andere divisies dient vooraf overlegd te worden.
 6. Observatie van non T-Stafleden uit andere divisies is niet toegestaan.
 7. Een observer mag zich nooit bemoeien met het examen, en zal gedurende de observatie stil moeten zijn. Niet toegestane communicatie met de kandidaat word als “cheating” gezien, en kan leiden tot een eventuele suspensie. De TD en/of TAD zullen dit beoordelen. (Zie regel 7)
 8. Een verplichtte co-examinator heeft wel het recht om te communiceren tijdens het examen.
 9. SEC en ATP examens kunnen alleen geobserveerd worden door TD, TAD en STRA’s. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden door de zojuist genoemde personen.
 10. De main-examinator heeft de leiding tijdens het examen, en is bevoegd om elke vorm van observatie terug te trekken. (Uitzondering zijn de verplichtte observers. Zie 5.3)
 11. De bovenstaande regels gelden niet voor HQ-Examinatoren. TD, TAD, STRA en leden van de Executive Council zijn bevoegd om altijd te observeren.
 12. Als een observer niet luistert naar de instructies van de examinator, en/of het examen probeert te verstoren, dan kan dat leiden tot examen-block en/of suspensie.
 13. Met uitzondering tot regel 5.2 en 5.7 gelden ze niet voor de publieke TeamSpeak kanalen.

 

6 – ATC/PILOT RATING TRANSFER

Meer informatie over de Rating Transfer is te vinden op deze pagina.

 

7 – CHEATING TIJDENS EEN EXAMEN

Een examen dien je zonder hulp te doen. Mochten er aanwijzingen en bewijzen zijn voor hulp van derden, dan zal dit gezien worden als cheating. Het examen zal dan automatisch 0 punten krijgen. Ook zal er een examen-block toegepast worden voor 12 maanden, in combinatie met een suspensie van 6 maanden. (Zie suspensie-tabel)

TD/TAD hebben ten alle tijden het recht om een gesprek te voeren met de kandidaat over het examen.

 

8 – EXAMENS VOOR LEDEN MET BEPERKINGEN

Omdat niemand uitgezonderd mag worden van examens op IVAO heeft het HQ-TD bepaald dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden op bepaalde procedures. Om een speciaal examen aan te vragen dien je contact op te nemen met NL-HQ, NL-TD en HQ-TD.

In sommige gevallen zal er om een medische verklaring worden gevraagd. Deze dien je alleen naar TD/TAD testuren.

 1. Data veiligheid: Het HQ-TD zal de genoemde documenten gebruiken volgens de AVG wetgeving. De documenten zullen, nadat ze gecontroleerd zijn door de TD/TAD, permanent verwijderd worden.