Air to air refueling

Air to Air Refuelling (AAR) is het bijtanken tijdens een vlucht. AAR wordt gedaan om vliegtuigen langer in de lucht te houden, geen onnodige landingen te maken en om grotere afstanden te kunnen vliegen.

Op IVAO kunnen deze vluchten plaats vinden als zijnde formatie vluchten, en om de procedures gesimuleerd na te bootsen.
AAR vindt altijd plaats in gespecificeerde route in het luchtruim. Deze route, ook wel "track" genoemd vind je ook in de Amsterdam FIR. Een AAR track is gelijk aan dat van een holding patroon. Het is een rondje dat steeds word gevlogen op een bepaalde hoogte met een bepaalde snelheid.
In onze FIR zijn er 2 AAR tracks. Deze vind je boven de Wadden eilanden. De tracks hebben de naam " Carol " en " Polly " en zijn van verschillende lengtes.
Een kaart met daarop de tracks vind je hier
Voor het AAR heb je een tanker vliegtuig en een "reciever" (dit wil zeggen het vliegtuig dat komt tanken) nodig.

AAR track

De AAR tracks hebben beide een vast gestelde hoogte van FL260 tot FL290.
Een track bestaat uit 3 verschillende punten.
 • Air Refuelling Initial Point (ARIP)
 • Air refuelling Control Point (ARCP)
 • Air Refuelling Exit Point (AREP)
ARIP is het punt waar het tank vliegtuig en de recievers de track zullen binnen vliegen. Het binnen vliegen van de track kan op 2 manieren gebeuren:
 • Tank vliegtuig en reciever vliegen samen de track in.
 • Reciever vliegt de track in op het ARIP en vliegt de track tot aan de tanker.
Wanneer de ARIP is gepasseerd kan de reciever een holding patroon vliegen om te wachten, als er nog andere vliegtuigen in de track zitten.

Procedures

Er van uitgaande dat er een tankvliegtuig vliegt, zullen er "recievers" komen. Officieel is er een ATC controller aanwezig die alleen het AAR coordineert.
Om een goede en duidelijke uitleg te kunnen geven, gaan we er vanuit dat er op IVAO een ATC controller aanwezig is in de vorm van Dutchmil, een tank vliegtuig met callsign NAF41, en een reciever met callsign BLADE.
Het AAR vindt plaats op FL280 binnen de Carol track.
 • Voor het enteren van de track, kan de NAF41 een delay aanvragen bij Dutchmil, en gebeurt alleen als de tanker de hoogte van FL280 nog niet heeft bereikt.
 • ATC zal de delay accepteren, en informeert de NAF41 over BLADE.
 • NAF41 meldt aan ATC, wanneer deze op FL280 is, en aan zijn track begint.
 • NAF41 kan ATC vragen, om de BLADE de track binnen te laten gaan.
 • ATC contact BLADE, en verteld dat ze de track mogen enteren op FL270.
 • BLADE zal de track in gaan, en melden aan ATC wanneer zij visueel contact hebben met de NAF41op een max 5Nm en min 2NM afstand.
 • ATC geeft handover aan de BLADE naar de NAF41*
 • ATC moet nu in de gaten houden, dat al het andere verkeer, wat niet naar de track gaat, over of onder de track doorvliegt, en houd evt ander verkeer in de track in de gaten.
 • Als de BLADE contact heeft met de NAF41, zal de NAF41 de BLADE in een linker / rechter observatie positie naast de tanker zetten, om deze daarna door te laten schijven naar de pre-contact positie.
 • Pre-contact positie wil zeggen, de positie om te gaan tanken.
 • De NAF41 is op dat moment verantwoordelijk voor co rdinatie met de BLADE en ATC.
 • Na het tanken zal de NAF41 de BLADE weer in een left / right observatie plaatsen.
 • Komt de BLADE van een rechter observatie, gaat deze naar links, en andersom.
 • Na het tanken en in de observatie positie of tijdens het tanken zal de NAF41 de BLADE vragen wat zijn intenties zijn naar het tanken.
 • BLADE zal dit doorgeven aan de NAF41, welke dit weer doorgeeft aan ATC.
 • ATC zal dan een clearance verzorgen voor de BLADE, en meld dit aan de NAF41, welke dit weer op zijn beurt doorgeeft aan de BLADE, en de BLADE een handover geeft naar ATC.

* dit kan alleen als de tanker piloot, een eigen voice kanaal aanmaakt.

Communicatie

Onderstaande een geschreven communicatie voorbeeld.
 • BLADE
 • NAF41
 • Dutchmil


NAF41: Dutchmil, NAF41 entering the track, request block altitude.
Dutchmil: Enter the track climb FL280, block altitude FL260/FL290, NAF41
Climbing FL280 inside the track copied the block for NAF41.
NAF41: NAF41 steady FL280.
Dutchmil: NAF41, roger request receivers?
NAF41: only 1 receiver scheduled, callsign BLADE, operation on 108.000, NAF41
Dutchmil: NAF41, roger.
BLADE: Dutchmil BLADE with you FL250 inbound the tanker.
Dutchmil: BLADE Dutchmil goodday. identified proceed to the tanker track report initial point.
BLADE: wilco, BLADE
Dutchmil: BLADE tanker block FL260/FL290.
BLADE: copied.
Dutchmil: BLADE climb FL270 into the track report visual on the tanker.
BLADE: FL270, wilco.
BLADE: BLADE visual on the tanker 12'o clock high.
Dutchmil: BLADE contact tanker.
BLADE: wilco, see you later, BLADE

BLADE: NAF41, BLADE, how do you read?
NAF41: BLADE NAF41 read you loud en clear how me ?
BLADE: read you loud en clear as well.
NAF41: BLADE cleared to climb in the block FL280, call ready.
BLADE: NAF41 BLADE steady locked on behind.
NAF41: BLADE is cleared to join, request offload ?
BLADE: cleared to join and request 2000 pounds of fuel.
NAF41: copied 2000 pounds offload and request intentions after refueling ?
BLADE: BLADE would like to proceed in to the TRA's at FL330.
NAF41: copied.

NAF41: Dutchmil NAF41
Dutchmil: NAF41 Dutchmil.
NAF41: After refueling, BLADE request to leave at FL330 into the TRA.
Dutchmil: NAF41 roger, approved.

NAF41: BLADE NAF41. after refueling cleared rightwing observation.
BLADE: Cleared rightwing for BLADE.
NAF41: BLADE disconnected boom, cleared rightwing obeservation climb FL290.
NAF41: Cleared rightwing FL290, squawk 1301 clear to leave.
BLADE: leaving the track thanks for the gas, see you next time.
NAF41: your welcome bye bye sir.

BLADE: Dutchmil BLADE with you FL290 leaving the track.
Dutchmil: BLADE goodday sir, identified climb FL330 into the TRA's.
BLADE: BLADE Wilco.
Dutchmil NAF41, done refeuling request RTB Eindhoven.