Communicatie

Over het algemeen gezien zit er weinig verschil in de R/T ten opzicht van de civiele communicatie.
Zo zijn de taxi, take-off, approach en center communicaties gelijk aan elkaar. Elk militair vliegtuig dat enroute is, dan net zoals bij de civiele vliegtuigen afgehandeld worden. De verschillen zit hem echter wel in het woord gebruik, en dat bij procedures.

Taal

Binnen de luchtvaart wordt uitsluitend Engels gebruikt bij R/T tussen controller en piloot. De Nederlandse taal, mag alleen worden toegepast indien er grote onduidelijk heden zich voordoen.

Techniek

Om een goede en duidelijke R/T te geven moet men een aantal dingen in acht nemen voor dat men iets gaat verzenden over de frequentie.
 • Luister eerst of er geen andere R/T bezig is.
 • Weet wat je wilt zeggen, en tegen wie
 • Spreek duidelijk
 • Handhaaf een gelijkmatige spreek snelheid.
 • Houd het spreekvolume constant
 • Korte pauze voor en na het uitspreken van getallen, op deze manier worden getallen het beste verstaanbaar.
 • Vermijd aarzelende geluiden zoals "uh"
Bij evt. foute uitspraken moet het worden gecorrigeerd. Doe dit niet met een snelle afhandeling van "negative" maar zeg "correction", begin dan het 2e bericht met 'correction, I say again"
Omdat de kans bestaat dat een piloot moet switchen naar een andere frequentie, heeft de piloot hier tijd voor nodig. Geef daarom een piloot op tijd zijn handover naar de andere frequentie, en houd piloten niet tot op het randje van je grens.

Getallen

Bij het uitspreken van getallen dient men elk getal gescheiden te noemen. Dit is van toepassing op callsigns, flightlevels, headings, wind richting en snelheden, squawk codes.
Voorbeeld: Squawk seven zero zero zero en dus niet squawk seven thousand.

Uitzonderingen bij zijn de getallen die worden gebruikt bij altitude, bewolkingshoogte, zicht en runway visual range. Hier worden ze wel als zijnde compleet genoemd.

Term "cleared"

De term cleared word vaak gebruikt bij R/T. Alleen mogen ze niet altijd gebruikt worden in combinatie met een klaring. Het gebruik van de term "cleared" word gebruikt bij:
 • Cleared ILS approach
 • Cleared xxx departure
 • Cleared to cross CTR
 • Cleared to cross TMA
Cleared (to/for) te gebruiken bij:
 • Cleared for take-off (ipv to)
 • Cleared to land
 • Cleared for touch and go
Geen cleared gebruiken bij:
 • startup (startup approved)
 • Kruisen van een baan (crossing approved)
 • Taxi (taxi to RWYxx)
 • Verlaten van de baan (vacate RWY via exit)
Bij klimmen of dalen gebruik je nooit "cleared to climb / descent " maar climb/descen

Standaard R/T voorbeeld

ATC transmissies zijn weergegeven in het blauw
Piloten transmissies zijn weergegeven in het groen

Start-up
Piloot: Tower, NAF01 At cross servicing plaform, 2 POB, Information A, Request start up.
ATC: NAF01, Start up approved, Information correct/not correct, RWY06 in use QNH1013
Piloot: Roger, start up approved, RWY06, QNH 1013, NAF01

Taxi Clearence
Piloot: Tower, NAF01, Request taxi for departure
ATC: NAF01, taxi to Runway 06 via the west
Piloot: Via the west to runway 06, NAF01


Clearance
ATC: NAF01 Clearence available, advise when ready to copy.
Piloot: Ready (Stand by)
ATC: NAF01 cleared to ...... ; .......(SID/dep instructies) ........(clearance limit) (If applicable)
Piloot: Cleared to ......... ; ......... (SID/dep instructies) ........ (clearance limit), NAF01
Clearance word gegeven tijdens startup of taxi.

At holding point
Piloot: NAF01, Ready for departure
ATC: NAF01, Cleared take off, surface wind ... (clockcode) ... knots.
of
ATC: NAF01 line-up and wait .surface wind ... (clockcode) ... knots
of
ATC: NAF01 Hold position
Piloot: Cleared for take off, NAF01
of
Piloot: NAF01 Line-up and wait, NAF01
of
Piloot: NAF01 Hold position, NAF01

At holding position
Piloot: RSQ01 Ready for departure
ATC: RSQ01 Cleared take off
of
ATC: RSQ01 Hold position

Standaard R/T for overhead pattern
Overhead pattern wil zeggen dat de vliegtuigen op initial (verlengde van de baan) komen aanvliegen, en dan te midden van baan een bocht maken om zo visueel te landen.
Approaching met 3 minuten vanaf initial point.


Piloot: Tower, NAF01 NAF01 Position ....... (......FL/Altitude) Information........(ATIS), (If applicable) For landing/touch and go/low approach
ATC: NAF01, RWY ... (R/L) QNH .....hPa/inch.Information correct (if applicable)(Any additional ATC-information)
Piloot: ....(RWY) ......(QNH), NAF01

At initial point (at least 3 NM (5 km)
Piloot: NAF01 Initial to land/full stop/roll/touch and go/overshoot/low approach
ATC: NAF01(pass circuit traffic information) surface wind ... (clockcode) .... knots
Piloot: NAF01 On the break
ATC: NAF01 Number ...
Piloot: Number ...NAF01

At final/base leg
Piloot: NAF01 Final/base, gear down (and locked)/three greens
ATC: NAF01 Slow lane L/R (if applicable) Cleared to ........ (intentions)
Piloot: NAF01 Cleared to ........ (intentions)

Standaard R/T for TACAN approach
Initial call at least 3 minutes prior to arrival over facility or as directed by ATC
Piloot: NAF01, Position...........FL/Altitude Request TACAN-approach for RWY... (full-stop/overshoot/touch and go)
ATC: NAF01 Report IAF RWY ... (or any other pointsas required by ATC) (Aerodrome- /weather information should be passed) MDA ......ft. Request your minimum
Piloot: ....(acknowledge instructions), NAF01

Initial Approach Fix
Piloot: NAF01, IAF
ATC: NAF01 .(QNH) hPa/inch cleared for TACAN-approach RWY... (additionalinformation) report ...
Piloot: NAF01 Report...

Final Approach Fix
Piloot: NAF01 FAF with gear down
ATC: NAF01, continue approach (If no TWR clearance available) touch and go, the wind is ...
Piloot: ....(acknowledge instructions), NAF01

Standaard R/T for SID:
Initial call pilot aan approach wanneer airborn of tijdens take-off roll.
Piloot: Approach, NAF01 climbing SID (number or applicable SID) passing ........(FL or altitude) for ........ (cleared FL or altitude)
ATC: NAF01 identified Report passing FL ...(report FL/report reaching FL/report turning at ..... NM)
Piloot: NAF01 will report passing FL ... (reaching FL/turning at ... NM)
Piloot: NAF01 passing FL ... (reaching FL/turning at ... NM)
ATC: NAF01 Contact (Unit) frequency ........ (VHF/UHF frequency in MHz)
Piloot: NAF01 channel ......frequency ........(VHF/UHF frequency in MHz)

Standaard R/T for taxi and take-off voor helicopters

At dispersal/helisquare
Piloot: Tower, RSQ01, Request (hover-)taxi
of
Piloot: Tower, RSQ01, Ready for de parture

ATC: RSQ01, (hover-)Taxi to helisquare/RWY22. QNH 1013. Surface wind ... degrees ...... knots
of
ATC: Hold position
of
ATC: RSQ01 cleared liftoff ....(position> wind ... degrees .... knots