Kustwacht

1. Wetenswaardigheden:

De "Eenheid Kustwacht vliegtuigen" valt onder diverse ministeries maar worden door het ministerie van Defensie beheerd (Koninklijke Luchtmacht).
De vliegers zijn van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht en de waarnemers zijn van de diverse ministeries.
De taken de kustwachtvliegtuigen zijn o.a.:
 • Ondersteuning bij SAR acties
 • Opsporen en identificeren van verontreinigingen (olie/chemicaliën) en de bron van de verontreiniging.
 • Toezicht op het vaargedrag van schepen.
 • Zeeverkeersonderzoek, waarbij gegevens van schepen (naam, soort schip, nationaliteit, wel of niet geladen enz.) worden opgenomen en verwerkt, waardoor men een overzicht krijgt van de drukte op de Noordzee.

2. Operationele vluchten:

De kustwacht vliegt normaliter maritime-surveillance vluchten laag boven de Noordzee. Daarnaast worden ze ook ingezet voor medical evacuation vluchten en voor normale ferry (de zogenaamde transit) vluchten naar binnen- en buitenland.
 1. Maritime-surveillance vluchten:
  • Deze patrouille vluchten vinden boven Nederlands en Belgische territoriale wateren plaats waarbij de hoogte varieert tussen de 100 en 1500 ft.
  • Bij goed zicht vinden deze vluchten volgens Visual Flight Rules (VFR) plaats.
  • Indien de zichtwaarde (lateraal-veld) minders is dan vijf kilometer (denk aan hevige regenbuien, mist etc) altijd IFR conditions ongeacht de hoogte.
  • Zij hebben wel altijd dispensatie om op minimaal 100 ft boven zee te vliegen ook in slecht zicht, denk hierbij aan SAR, opsporingsvluchten of vluchten in opdracht van het ministerie van Justitie.
 2. Medical-evacuation (med-evac) vluchten:
  • Hoogte afhankelijk van het punt van vertrek naar het punt van bestemming
  • Minimale hoogte 1500 ft.
  • Maximale hoogte FL100.
  • Deze vluchten vinden altijd volgens Instrument Flight Rules (IFR) plaats.
 3. Transit vluchten:
  • Afhankelijk van het weer en de af te leggen afstand kunnen deze op VFR als op IFR basis worden gevlogen.
  • Bij operationele vluchten boven land mag binnen Nederland (bijvoorbeeld van Schiphol naar De Kooy of Rotterdam), mits het zicht goed is, volgens VFR cq. SVFR worden gevlogen.
  • Kruishoogte tussen 1500 en 3000 ft.
  • Indien het zicht minder is dan vijf kilometer (denk aan hevige regenbuien, mist etc) worden deze vluchten onder IFR gevlogen, ongeacht de hoogte. Min. hoogte: 1500 ft. Max. hoogte: FL100
  • Bij transit-vluchten zal er altijd IFR worden gevlogen. Min. flightlevel: FL050 Max. flightlevel: FL100

3. Schiphol-Oost:

De Dorniers van de Kustwacht stonden tot 2008 gestationeerd op Maritiem Vliegkamp De Kooy maar zijn daarna verplaatst naar Schiphol Oost.
De reden dat zijn nu permanent gestationeerd zijn op Schiphol Oost heeft te maken met het feit dat ze een windlimiet van 25 Kts crosswind kunnen hebben. Aangezien ze in elk type weer moet kunnen vliegen en het feit dat Schiphol meerdere banen heeft, maakt het logisch dat zijn op Schiphol staan.
Normaal maken ze gebruik van baan 04/22 maar kunnen bij plus 25 Kts crosswind gebruik maken van alle banen die Schiphol ter beschikking heeft om zoveel mogelijk de neus in de wind te krijgen.
Bij IFR vluchten (afhankelijk van de windrichting, windsterkte en het zicht) gebruiken ze ook regelmatig de ILS van runway 06 of runway 27, waarna zij afbreken richten 04 of 22.

4. Secundaire bases:

Als secundaire bases naast Schiphol gebruiken ze dagelijks Maritiem Vliegkamp De Kooy, vliegbasis Leeuwarden, Groningen, Rotterdam, en Oostende, afhankelijk van het operatiegebied waar zij op dat moment zijn toegewezen.

5. Uitwijk bases:

Als officiele uitwijk bases hebben de kustwacht vliegtuigen Maastricht-Aachen airport ter beschikking.

6. Transponder code:

De standaard squawk code voor de kustwacht bij VFR vluchten is 5177.
Bij IFR vluchten bepaalt ATC welke codes er worden toegewezen.

7 Helikopters Kustwacht:

De kustwacht heeft geen eigen helikopters in dienst maar maakt indien nodig gebruik van de Nederlandse krijgsmacht onderdelen en de NOGEPA.
 • Als F-16 en F-35 straaljagers boven zee oefenen, staat er altijd 1 helikopter standby (MEDIC01).
 • Deze helikopter wordt ook gebruikt om patiëten te vervoeren van de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vaste land.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) valt onder het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.
  Het KLPD heeft een aantal helikopters tot haar beschikking die, indien nodig, door het Kustwachtcentrum in Den Helder kunnen worden ingezet. Deze helikopters zijn van het type Airbus/Eurocopter.
 • NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie)
  Deze helikopters  zijn ingehuurd door de NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) t.b.v. de Offshore (olie- & gas-helidecks, heli-rigs en windparken op zee.
  De helikopter is tevens beschikbaar voor SAR en rampen- en incidentbestrijding en is gestationeerd op Den Helder airport (het civiele gedeelte van De Kooy).

8. Callsigns:

Callsigns vliegende eenheden.:
 • Dorniers: (Netherlands) Coastguard 01 en 03.
 • Helikopters: (Netherlands) Coastguard 02, 04, 06 etc.
 • De Dorniers 228 welke ingezet worden voor SAR OPERATIONS krijgen altijd als callsign PLUTO 01.
  (Indien meerdere fixed wing aircraft betrokken zijn bij SAR operations wordt de tweede automatisch PLUTO 03, de derde PLUTO 05 etc.)
 • Helicopters zoals de AS365N3 Dauphin 2 en EC-145/H-145 welke worden ingezet voor SAR OPERATIONS krijgen altijd als callsign PEDRO 01.
  (Ook hier geldt indien er meerdere heli's betrokken zijn bij SAR operations wordt de tweede automatisch PEDRO 03, de derde PEDRO05 etc.)

9. Verdere bijzonderheden:

 • De reden dat het maximale flightlevel FL100 is, is het feit dat de Do-228 geen drukcabine hebben en zij daarom wel onder de 10.000 ft moeten blijven i.v.m. zuurstof gebrek.
 • De kustwachtvliegtuigen dienen bij het doorkruisen van een CTR en in IFR conditie onder de 3000 ft altijd, altijd contact op te nemen met de betreffende ATC van het betreffende vliegveld of luchthaven.
 • Indien buiten een CTR van een vliegveld, en in IFR conditie onder de 3000 ft, dienen zij continue contact te hebben met Amsterdam Radar, Eurocontrol of Dutchmil.
 • Meer informatie is te vinden op:
  http://www.kustwacht.nl/nl/vliegend.html
  http://www.defensie.nl/luchtmacht/luchtmachtbases/waarzitdeluchtmachtnogmeer/schiphol/